Walter Isaacson a jeho Einstein. Bola ponuka stať sa prezidentom Izraelu vtip? Walter Isaacson a jeho Einstein. Bola ponuka stať sa prezidentom Izraelu vtip?

Einstein je monografia najväčšieho vedca za posledných sto rokov, ktorá je založená na exkluzívnych dokumentoch a informáciách z rodinného archívu.

today, 14:25
1