Reiner Engelmann: Účtovník z Osvienčimu Reiner Engelmann: Účtovník z Osvienčimu

Oskar Gröning (1921-2018) mal dvadsaťjeden rokov, keď ako presvedčený príslušník SS nastúpil do služby v koncentračnom tábore Osvienčim. Jeho úlohou bolo viesť záznamy o skonfiškovaných cennostiach väzňov.

today, 20:00
Juraj Činčura: História oceánov Juraj Činčura: História oceánov

Spoznáme nielen prvú dažďovú kvapku, ktorá dopadla do takmer 3 miliardy starého sopečného popola, čo stuhol na pevnú horninu, ale aj názory ľudí na vodu od praveku až dodnes.

today, 15:00
Michal Malatinský: Pred súdom národa? Michal Malatinský: Pred súdom národa?

Ambíciou monografie je ponúknuť komplexné právnohistorické spracovanie problematiky povojnovej retribúcie na Slovensku s dôrazom na činnosť Národného súdu ako najvýznamnejšieho slovenského retribučného súdu v rokoch 1945-1947.

today, 5:00
1