Zobrazovanie obrázkov pri článkov

Pomocou nižšie uvedených inštrukcií môžete ľahko zaistiť, že sa v článkoch z Vášho serveru budú na LinksTip.com zobrazovať ilustračné obrázky súvisiace s konkrétnymi článkami.

S ohľadom na autorské práva zobrazujeme na LinksTip.com len obrázky, ktoré sú k článku priložené. Priložiť daný obrázok k článku môžete niekoľkými spôsobmi.

Priloženie obrázku v RSS zdroji

Obrázok je možné priložiť štandardne pomocou enclosure, v časti určenej v RSS zdroji pre článok (item). V RSS zdroji to môže vypadať takto:

<enclosure url="http://www.vas-server.sk/cesta-k-obrazku" type="image/jpeg"></enclosure>

Jediným povinným atribútom je url, ktorá obsahuje celú cestu k obrázku. Ďalej je možné pridať atribúty type, ktorý charakterizuje typ prikladaného súboru, alebo length, ktorý uvádza veľkosť prikladaného súboru v bytoch

Príklad:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title>Názov zdroja</title>
 <link>URL zdroja</link>
 <description>Popis zdroja</description>
 <language>sk</language>
 <item>
  <title>Názov článku</title>
  <link>URL článku</link>
  <description>Popis článku</description>
  <pubDate>Sun, 19 Dec 2010 12:00:00 +0100</pubDate>
  <enclosure url="http://www.vas-server.sk/img/obrazek.jpg" type="image/jpeg" length="6517"></enclosure>
 </item>
</channel>
</rss>

 

Priloženie obrázkov v článku

Druhou možnosťou je priložiť obrázok priamo do zdrojového kódu článku. To je možné pomocou Open Graph protokolu, ktorým vložíte celú URL cestu k obrázku do časti head v zdrojovom kóde článku prostredníctvom meta tagu og:image. Výhodou tohto priloženia obrázku je, že pokiaľ niekto bude zdieľať daný článok na sociálnej sieti Facebook, ako náhľad sa predvolí práve obrázok uvedený v og:image. Medzi tagy <head> a </head> je možné vložiť nasledujúci tag:

<meta property="og:image" content="http://www.vas-server.sk/cestakobrazku.jpg">

Príklad:

<html>
<head>
 <title>Názov stránky</title>
 <meta property="og:image" content="http://www.vas-server.sk/cestakobrazku.jpg">
</head>
<body>
 <!-- obsah stránky -->
</body>
</html>

 

Obdobne je možné použiť meta tag image_src, ktorý má nasledujúcu štruktúru:

<link rel="image_src" type="image/jpeg" href="http://www.vas-server.sk/cestakobrazku.jpg">