Kolektív autorov: Lasica + Filip + Satinský. Spevník Kolektív autorov: Lasica + Filip + Satinský. Spevník

O ich význame pre slovenskú populárnu hudbu nikto nepochybuje. Pesničky, za ktorými stojí trio Milan Lasica, Jaro Filip a Július Satinský, prekročili hranice televízneho a rozhlasového vysielania, divadla, nosičov a v tom najlepšom zmysle slova zľudoveli.

včera, 21:00
Michal Malatinský: Pred súdom národa? Michal Malatinský: Pred súdom národa?

Ambíciou monografie je ponúknuť komplexné právnohistorické spracovanie problematiky povojnovej retribúcie na Slovensku s dôrazom na činnosť Národného súdu ako najvýznamnejšieho slovenského retribučného súdu v rokoch 1945-1947.

dnes, 6:00
1