LinksTip.com https://www.linkstip.com/ Najlepšie aktuálne články na téma Ostatné na Slovensku https://www.rssboard.org/rss-specification Ostatné LinksTip.com https://www.linkstip.com/linkstiplogosq.png https://www.linkstip.com/ 144 144 Logo LinksTip.com Tieto chyby vám oči spočítajú! Poznáte najväčších nepriateľov zraku? Na toto ste nemysleli Očiam dáme denne zabrať, no zväčša im nevenujeme starostlivosť, ktorú by si zaslúžili. Odborníčka radí, ako si ich udržať v čo najlepšej kondícii. https://www.linkstip.com/link/?tip=14422586 Mon, 25 May 2020 18:00:00 GMT https://www.linkstip.com/sk/tip/?t=Tieto+chyby+v%C3%A1m+o%C4%8Di+spo%C4%8D%C3%ADtaj%C3%BA%21+Pozn%C3%A1te+najv%C3%A4%C4%8D%C5%A1%C3%ADch+nepriate%C4%BEov+zraku%3F+Na+toto+ste+nemysleli&u=14422586 https://www.linkstip.com/link/?tip=14422586 7 spôsobov proti chrápaniu. Od bizarností až po tlakovú masku Každý z nás občas chrápe, ale chronické chrápanie môže mať zničujúce dôsledky na naše zdravie a vzťah. https://www.linkstip.com/link/?tip=14421682 Mon, 25 May 2020 06:00:00 GMT https://www.linkstip.com/sk/tip/?t=7+sp%C3%B4sobov+proti+chr%C3%A1paniu.+Od+bizarnost%C3%AD+a%C5%BE+po+tlakov%C3%BA+masku&u=14421682 https://www.linkstip.com/link/?tip=14421682 Vláknina udrží hlad pod kontrolou. Ako jej prijať dosť aj bez zeleniny? Nie je novinka, že jedlo plné vlákniny vás udrží dlhšie sýtych. Ako na to? https://www.linkstip.com/link/?tip=14422026 Mon, 25 May 2020 11:00:00 GMT https://www.linkstip.com/sk/tip/?t=Vl%C3%A1knina+udr%C5%BE%C3%AD+hlad+pod+kontrolou.+Ako+jej+prija%C5%A5+dos%C5%A5+aj+bez+zeleniny%3F&u=14422026 https://www.linkstip.com/link/?tip=14422026 Viete si správne čistiť mastnú pleť? Ktoré prípravky vám nesmú chýbať? Počas dosievania potrápi až osemdesiat percent mladých. Hoci sa môže zdať mastná pleť odolnejšia, potrebuje pozornosť. https://www.linkstip.com/link/?tip=14422222 Mon, 25 May 2020 14:00:00 GMT https://www.linkstip.com/sk/tip/?t=Viete+si+spr%C3%A1vne+%C4%8Disti%C5%A5+mastn%C3%BA+ple%C5%A5%3F+Ktor%C3%A9+pr%C3%ADpravky+v%C3%A1m+nesm%C3%BA+ch%C3%BDba%C5%A5%3F&u=14422222 https://www.linkstip.com/link/?tip=14422222 VIDEO: Kliky, kľuky, vzpory ležmo? Je jedno ako im hovoríte! Ak vás nudia, máme pre vás super TIP! Vyskúšajte si, či dokážete robiť náročnejšie vzpory ležmo. Preveria vašu kondíciu. https://www.linkstip.com/link/?tip=14421781 Mon, 25 May 2020 08:00:00 GMT https://www.linkstip.com/sk/tip/?t=VIDEO%3A+Kliky%2C+k%C4%BEuky%2C+vzpory+le%C5%BEmo%3F+Je+jedno+ako+im+hovor%C3%ADte%21+Ak+v%C3%A1s+nudia%2C+m%C3%A1me+pre+v%C3%A1s+super+TIP%21&u=14421781 https://www.linkstip.com/link/?tip=14421781