LinksTip.com - ParlamentníZprávy.cz https://www.linkstip.com/ Články ze zdroje ParlamentníZprávy.cz https://www.rssboard.org/rss-specification LinksTip.com https://www.linkstip.com/linkstiplogosq.png https://www.linkstip.com/ 144 144 Logo LinksTip.com Lipavský: Lidská práva musíme tvrdě hájit, Česko kandiduje na předsednictví Rady OSN pro lidská práva 29.června 2022 – O pozici předsedy Rady OSN pro lidská práva pro rok 2023 usiluje stálý představitel ČR při OSN v Ženevě, velvyslanec Václav Bálek. Česko oznámilo kandidaturu 29. června. Po nedávném znovuzvolení do Rady jde o další krok potvrzující, že podpora lidských práv je jednou z klíčových priorit české zahraniční politiky. „Tím, že jsme […] https://www.linkstip.com/link/?tip=799155 Wed, 29 Jun 2022 17:15:03 GMT https://www.linkstip.com/cz/tip/?t=Lipavsk%C3%BD%3A+Lidsk%C3%A1+pr%C3%A1va+mus%C3%ADme+tvrd%C4%9B+h%C3%A1jit%2C+%C4%8Cesko+kandiduje+na+p%C5%99edsednictv%C3%AD+Rady+OSN+pro+lidsk%C3%A1+pr%C3%A1va&u=799155 https://www.linkstip.com/link/?tip=799155 Piráty léta prosazovaný návrh manželství pro všechny dnes prošel vládou června 2022 – Vláda dnes zaujala neutrální stanovisko k návrhu rovného manželství, který Piráti roky prosazují. Už na začátku minulého volebního období Piráti přišli s legislativou, která umožní uzavřít stejnopohlavním párům manželství a získat tak veškerá práva, která dosud jako registrovaní partneři nemají. Návrh, který dnes projednala vláda a míří... https://www.linkstip.com/link/?tip=799114 Wed, 29 Jun 2022 16:45:06 GMT https://www.linkstip.com/cz/tip/?t=Pir%C3%A1ty+l%C3%A9ta+prosazovan%C3%BD+n%C3%A1vrh+man%C5%BEelstv%C3%AD+pro+v%C5%A1echny+dnes+pro%C5%A1el+vl%C3%A1dou&u=799114 https://www.linkstip.com/link/?tip=799114 Začnou platit nová pravidla pro výplatu humanitární dávky a solidárního příspěvku Podmínky pro výplatu humanitární dávky a příspěvku pro solidární domácnost se od července změní. Začne platit novela zákona lex Ukrajina, která náležitosti zpřísňuje. Na humanitární dávku nově nebudou mít nárok lidé, kterým bylo bezplatně poskytnuto ubytování včetně celodenní stravy a základních hygienických pomůcek. Novou výši příspěvku pro... https://www.linkstip.com/link/?tip=799115 Wed, 29 Jun 2022 16:00:47 GMT https://www.linkstip.com/cz/tip/?t=Za%C4%8Dnou+platit+nov%C3%A1+pravidla+pro+v%C3%BDplatu+humanit%C3%A1rn%C3%AD+d%C3%A1vky+a+solid%C3%A1rn%C3%ADho+p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvku&u=799115 https://www.linkstip.com/link/?tip=799115 Komu nevoní teplo z odpadu a proč Nejvyšší kontrolní úřad minulý týden informoval o výsledcích kontroly využívání dotací z evropského operačního programu „Životní prostředí 2014–2020“. Kontrola ukázala, že přes veškeré dotace do odpadového hospodářství nebylo v této oblasti dosaženo žádného pokroku. Investiční dotace neomezily nevhodné skládkování, nevedly ke zvýšení... https://www.linkstip.com/link/?tip=799080 Wed, 29 Jun 2022 14:53:54 GMT https://www.linkstip.com/cz/tip/?t=Komu+nevon%C3%AD+teplo+z+odpadu+a+pro%C4%8D&u=799080 https://www.linkstip.com/link/?tip=799080 Lidovecký senátor Kantor: Posilujeme chráněné označení původu českých produktů Senátorky a senátoři z klubu KDU-ČSL a nezávislí dnes jasně podpořili zákon o ochraně označení původu, který nově upravuje právní ochranu originálních českých potravinářských produktů. Jde o produkty, jejichž výroba je ve všech stádiích spjata s určitou lokalitou nebo regionem. Tato norma slaďuje národní legislativu s právem EU při ochraně jejich […] https://www.linkstip.com/link/?tip=798971 Wed, 29 Jun 2022 12:53:48 GMT https://www.linkstip.com/cz/tip/?t=Lidoveck%C3%BD+sen%C3%A1tor+Kantor%3A+Posilujeme+chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A9+ozna%C4%8Den%C3%AD+p%C5%AFvodu+%C4%8Desk%C3%BDch+produkt%C5%AF&u=798971 https://www.linkstip.com/link/?tip=798971 Digitalizovaná žádost o příspěvek na bydlení a podpora částečných úvazků. Senát schválil zásadní novely z dílny lidoveckého ministra práce Mariana Jurečky Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se pod vedením Mariana Jurečky snaží o co největší digitalizaci, to se nyní povedlo u příspěvku na bydlení, o který bude od 1. 7. možné žádat on-line. Horní komora parlamentu dnes schválila také zpřístupnění částečných úvazků, a to formou slevy na pojistném ve výši 5 %, která zaměstnavatele […] https://www.linkstip.com/link/?tip=798866 Wed, 29 Jun 2022 10:20:08 GMT https://www.linkstip.com/cz/tip/?t=Digitalizovan%C3%A1+%C5%BE%C3%A1dost+o+p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvek+na+bydlen%C3%AD+a+podpora+%C4%8D%C3%A1ste%C4%8Dn%C3%BDch+%C3%BAvazk%C5%AF.+Sen%C3%A1t+schv%C3%A1lil+z%C3%A1sadn%C3%AD+novely+z+d%C3%ADlny+lidoveck%C3%A9ho+ministra+pr%C3%A1ce+Mariana+Jure%C4%8Dky&u=798866 https://www.linkstip.com/link/?tip=798866 Omudsman Křeček neplní řádně svou funkci. Pirátská senátorka Adéla Šípová a poslankyně Klára Kocmanová ho vyzvaly k rezignaci Praha, 28. června 2022 – Pirátská senátorka Adéla Šípová a poslankyně Klára Kocmanová dnes vyzvaly k rezignaci veřejného ochránce práv Stanislava Křečka. Ombudsman se totiž rozhodl od 1. července odebrat své zástupkyni Monice Šimůnkové všechny agendy a pravomoci. Šimůnková je ale do své pozice zvolena Sněmovnou, ombudsman ji tak blokuje ve výkonu funkce. Už... https://www.linkstip.com/link/?tip=798519 Tue, 28 Jun 2022 18:15:13 GMT https://www.linkstip.com/cz/tip/?t=Omudsman+K%C5%99e%C4%8Dek+nepln%C3%AD+%C5%99%C3%A1dn%C4%9B+svou+funkci.+Pir%C3%A1tsk%C3%A1+sen%C3%A1torka+Ad%C3%A9la+%C5%A0%C3%ADpov%C3%A1+a+poslankyn%C4%9B+Kl%C3%A1ra+Kocmanov%C3%A1+ho+vyzvaly+k+rezignaci&u=798519 https://www.linkstip.com/link/?tip=798519 Daniel Dvořák, nejlepší starosta Středočeského kraje: Komunální politika je kolektivní práce, dobrý zastupitel je za nápady a připomínky veřejnosti rád (Střední Čechy) Nejlepším starostou volebního období 2018 – 2022 ve Středočeském kraji je Daniel Dvořák z Klecan (ODS). Prestižní ocenění převzal v soutěži vyhlašované Svazem měst a obcí České republiky ve čtvrtek 16. června na pražském Žofíně. „Samozřejmě mám z ocenění velkou radost, ale komunální politika je kolektivní práce, cena patří celému... https://www.linkstip.com/link/?tip=798447 Tue, 28 Jun 2022 00:00:00 GMT https://www.linkstip.com/cz/tip/?t=Daniel+Dvo%C5%99%C3%A1k%2C+nejlep%C5%A1%C3%AD+starosta+St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%A9ho+kraje%3A+Komun%C3%A1ln%C3%AD+politika+je+kolektivn%C3%AD+pr%C3%A1ce%2C+dobr%C3%BD+zastupitel+je+za+n%C3%A1pady+a+p%C5%99ipom%C3%ADnky+ve%C5%99ejnosti+r%C3%A1d&u=798447 https://www.linkstip.com/link/?tip=798447 Pirátům vadí, že ministr Stanjura odmítl do dozorčí rady ČEZ protikorupční experty Praha, 27. června 2022 – Piráti trvají na tom, aby v dozorčí radě ČEZu usedl aspoň jeden protikorupční expert, který bude dohlížet na řádné hospodaření. Nesouhlasí tak s rozhodnutím ministra financí Zbyňka Stanjury, který vetoval již druhého člověka, který měl podle koaliční dohody zastupovat Piráty v dozorčí radě ČEZu. Po auditorovi Lukáši Wagenknechtovi... https://www.linkstip.com/link/?tip=797813 Mon, 27 Jun 2022 17:30:05 GMT https://www.linkstip.com/cz/tip/?t=Pir%C3%A1t%C5%AFm+vad%C3%AD%2C+%C5%BEe+ministr+Stanjura+odm%C3%ADtl+do+dozor%C4%8D%C3%AD+rady+%C4%8CEZ+protikorup%C4%8Dn%C3%AD+experty&u=797813 https://www.linkstip.com/link/?tip=797813