LinksTip.com http://www.linkstip.com/ Najlepšie aktuálne články na téma Ostatné na Slovensku http://www.rssboard.org/rss-specification Ostatné LinksTip.com http://www.linkstip.com/linkstiplogosq.png http://www.linkstip.com/ 144 144 Logo LinksTip.com Štartujeme PITNÝ PLÁN pre zdravší deň. Pridáte sa? Nezabudli ste po dovolenkách a prázdninách piť? Nemusíte každý deň vypiť tri litre vody, ale ak pitný režim podceníte, budete unavení a bez nápadov. http://www.linkstip.com/link/?tip=14096197 Mon, 16 Sep 2019 06:00:00 GMT http://www.linkstip.com/sk/tip/?t=%C5%A0tartujeme+PITN%C3%9D+PL%C3%81N+pre+zdrav%C5%A1%C3%AD+de%C5%88.+Prid%C3%A1te+sa%3F&u=14096197 http://www.linkstip.com/link/?tip=14096197 Obľúbený herec zo seriálu Oteckovia Roman Poláčik prezradil: Chrbtica ma varuje Seriálový právnik Ondrej a herec SND rád skočí salto alebo riskne jazdu na koni, no keď sa ohlási chrbát, vie, že sa musí ísť vyspať. http://www.linkstip.com/link/?tip=14095997 Sun, 15 Sep 2019 14:00:00 GMT http://www.linkstip.com/sk/tip/?t=Ob%C4%BE%C3%BAben%C3%BD+herec+zo+seri%C3%A1lu+Oteckovia+Roman+Pol%C3%A1%C4%8Dik+prezradil%3A+Chrbtica+ma+varuje&u=14095997 http://www.linkstip.com/link/?tip=14095997 Ste v hoteloch v bezpečí? Prečo sa na cestách oplatí skontrolovať fľašu s vodou? Pred veľkými ťažkosťami zachráni milovníkov cestovania jednoduché pravidlo. V rozhovore vám ho pripomenie epidemiológ Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS. http://www.linkstip.com/link/?tip=14096001 Sun, 15 Sep 2019 18:00:00 GMT http://www.linkstip.com/sk/tip/?t=Ste+v+hoteloch+v+bezpe%C4%8D%C3%AD%3F+Pre%C4%8Do+sa+na+cest%C3%A1ch+oplat%C3%AD+skontrolova%C5%A5+f%C4%BEa%C5%A1u+s+vodou%3F&u=14096001 http://www.linkstip.com/link/?tip=14096001 Majú farebné kontaktné šošovky vplyv na zdravie vašich očí? Kontaktné šošovky už dávno neslúžia len na zlepšenie videnia pri problémoch s refrakčnými očnými poruchami zraku. http://www.linkstip.com/link/?tip=14096114 Mon, 16 Sep 2019 00:00:00 GMT http://www.linkstip.com/sk/tip/?t=Maj%C3%BA+farebn%C3%A9+kontaktn%C3%A9+%C5%A1o%C5%A1ovky+vplyv+na+zdravie+va%C5%A1ich+o%C4%8D%C3%AD%3F&u=14096114 http://www.linkstip.com/link/?tip=14096114 Čím dlhšie voľno, tým väčší podovolenkový stres?! TAKTO s ním zatočíte Stres je jedným zo základných príčin, ktoré v dnešnej dobe znižujú kvalitu života a často môžu viesť k problémom v rodine a vo vzťahoch, ale aj k vážnym ochoreniam. http://www.linkstip.com/link/?tip=14096113 Mon, 16 Sep 2019 00:01:00 GMT http://www.linkstip.com/sk/tip/?t=%C4%8C%C3%ADm+dlh%C5%A1ie+vo%C4%BEno%2C+t%C3%BDm+v%C3%A4%C4%8D%C5%A1%C3%AD+podovolenkov%C3%BD+stres%3F%21+TAKTO+s+n%C3%ADm+zato%C4%8D%C3%ADte&u=14096113 http://www.linkstip.com/link/?tip=14096113 Poznáte paradox dnešného detstva? Je v izbe aj vášho dieťaťa. Existuje však riešenie! Kopy hračiek a moderných vychytávok má dnes k dispozícii mnoho detí. Odborníci však tvrdia, že im paradoxne stačí oveľa menej. http://www.linkstip.com/link/?tip=14096333 Mon, 16 Sep 2019 08:00:00 GMT http://www.linkstip.com/sk/tip/?t=Pozn%C3%A1te+paradox+dne%C5%A1n%C3%A9ho+detstva%3F+Je+v+izbe+aj+v%C3%A1%C5%A1ho+die%C5%A5a%C5%A5a.+Existuje+v%C5%A1ak+rie%C5%A1enie%21&u=14096333 http://www.linkstip.com/link/?tip=14096333