LinksTip.com http://www.linkstip.com/ The best current articles on the topic Living on the Internet http://www.rssboard.org/rss-specification Living LinksTip.com http://www.linkstip.com/linkstiplogosq.png http://www.linkstip.com/ 144 144 Logo LinksTip.com Novou najvyššou budovou Bratislavy je Nivy Tower, má 125 metrov Bratislava a Slovensko má po sedemnástich rokoch novú najvyššiu budovu. Výškou 125 m predbehla budovu Národnej banky Slovenska. http://www.linkstip.com/link/?tip=14104756 Sun, 22 Sep 2019 10:00:30 GMT http://www.linkstip.com/en/tip/?t=Novou+najvy%C5%A1%C5%A1ou+budovou+Bratislavy+je+Nivy+Tower%2C+m%C3%A1+125+metrov&u=14104756 http://www.linkstip.com/link/?tip=14104756 Nájomcu nemôžete z bytu bezdôvodne vyhodiť Chystáte sa prenajímať byt? Nezabudnite, že pred mnohými problémami vás ochráni dobre napísaná nájomná zmluva. http://www.linkstip.com/link/?tip=14104755 Sun, 22 Sep 2019 10:00:30 GMT http://www.linkstip.com/en/tip/?t=N%C3%A1jomcu+nem%C3%B4%C5%BEete+z+bytu+bezd%C3%B4vodne+vyhodi%C5%A5&u=14104755 http://www.linkstip.com/link/?tip=14104755 Potrebujete vylepšiť pôdu v záhrade? Všetko, čo by ste mali vedieť, nájdete v tomto článku Čo znamená úrodnosť pôdy netreba zvlášť vysvetľovať. Odborníci túto vlastnosť charakterizujú ako schopnosť pôdy poskytnúť rastlinám oporu, živiny, teplo, vzduch a vodu. http://www.linkstip.com/link/?tip=14105230 Sun, 22 Sep 2019 18:00:00 GMT http://www.linkstip.com/en/tip/?t=Potrebujete+vylep%C5%A1i%C5%A5+p%C3%B4du+v+z%C3%A1hrade%3F+V%C5%A1etko%2C+%C4%8Do+by+ste+mali+vedie%C5%A5%2C+n%C3%A1jdete+v+tomto+%C4%8Dl%C3%A1nku&u=14105230 http://www.linkstip.com/link/?tip=14105230 Prídu pre kachle a kotly, nie sú kominári. Na dvere zaklopú štatistici Domácnosti v rodinných domoch môžu v týchto dňoch prekvapiť slovenskí štatistici. Chcú mať obraz o používaní spaľovacích zariadení, ako kotly či kachle. http://www.linkstip.com/link/?tip=14104547 Sun, 22 Sep 2019 04:51:32 GMT http://www.linkstip.com/en/tip/?t=Pr%C3%ADdu+pre+kachle+a+kotly%2C+nie+s%C3%BA+komin%C3%A1ri.+Na+dvere+zaklop%C3%BA+%C5%A1tatistici&u=14104547 http://www.linkstip.com/link/?tip=14104547 Ceny bývania stále rastú, odborníci realitnú bublinu nevidia Ceny nehnuteľností sa v súčasnosti nachádzajú vo fáze vzostupu, ale nejde o riziko alebo bublinu. http://www.linkstip.com/link/?tip=14105028 Sun, 22 Sep 2019 15:00:29 GMT http://www.linkstip.com/en/tip/?t=Ceny+b%C3%BDvania+st%C3%A1le+rast%C3%BA%2C+odborn%C3%ADci+realitn%C3%BA+bublinu+nevidia&u=14105028 http://www.linkstip.com/link/?tip=14105028 Vedeli ste, že čierne korenie nie je tak celkom čierne? Toto vás určite prekvapí Bez čierneho korenia, či už celého alebo mletého, si varenie nedokážeme vôbec predstaviť. Patrí medzi najznámejšiu koreninu na svete. No nebolo to vždy tak. http://www.linkstip.com/link/?tip=14105231 Sun, 22 Sep 2019 11:00:00 GMT http://www.linkstip.com/en/tip/?t=Vedeli+ste%2C+%C5%BEe+%C4%8Dierne+korenie+nie+je+tak+celkom+%C4%8Dierne%3F+Toto+v%C3%A1s+ur%C4%8Dite+prekvap%C3%AD&u=14105231 http://www.linkstip.com/link/?tip=14105231